Vi ska vid inköp av elektronikprodukter och andra produkter inom ramen för vår affärsidé välja alternativ som är miljöanpassade.

Vi ska säkerställa att hanteringen av kemikalier sker på ett sätt som är säkert för miljön och inte är skadlig för människors hälsa.

Vi skall uppfylla samhällets miljökrav, förebygga föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.

Våra anställda skall hållas engagerade i miljöarbetet och inneha den miljöutbildning som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

ISO14001

Order Nordic AB är miljöcertifierade enligt ISO14001.

ISO14001 Certifikat